Golesz

Listopad 25, 2008

Krajowice – mała miejscowość w powiecie Jasielskim (woj. podkarpackie), leżąca tuż przy trasie Dębica – Jasło. Tam też znajdują się: – mogiły kurhanowe w lesie na wschód od wsi, z okresu kultury sznurkowej – dwa cmentarze wojskowe z czasów I wojny światowej, – ślady wczesnośredniowiecznego grodziska (XII – XIII w.) oraz resztki ruin zamku murowanego z XIV wieku, – mogiła żydowska, w której pochowani zostali Żydzi rozstrzelani przez Niemców w 1942 roku oraz to, co mnie osobiście przyciągnęło do tej miejscowości – rezerwat geologiczny „Golesz” o powierzchni 27 ha, utworzony w 2000 roku, na terenie którego można spotkać grupy ostańców z piaskowca ciężkowickiego oraz wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz pozostałości po ruinach – zlepione jakimś spoiwem kamienie.

Bukowy las tamtego poranka wyglądał okazale, majestatycznie i bardzo mrocznie z uwagi na mgłę, która pózniej jednak ustąpiła, a szkoda.

Po wielu trudach i przechodzonych kilometrach po lesie, udało mi się odnaleźć wspomniany wyżej cmentarz wojskowy z okresu I wojny światowej na tzw. Podzamczu. Tuż przy drodze jasielskiej postawiony jest typowy słup informacyjny, ale dalej żadnego drowskazu nie ma. Dopiero kiladziesiąt metrów przed cmentarzem odnaleźć można 2 czerowne tabliczki wskazujące drogę. A sama droga jest bardzo zarośnięta przez młode drzewa (stan na jesień 2005 r.) – karczowanie potrzebne. Cmentarz projektował Johann Jäger. Pochowani są na nim Austriacy, Niemcy i Rosjanie oraz kilku żołnierzy o nieustalonej narodowości. To jeden z ładniejszych cmentarzy z okresu I wojny światowej jakie udało mi się zwiedzać.