Jarugi

Listopad 25, 2008

Jarugi – rezerwat leśny znajdujący się w Roztoczańskim Parku Narodowym o powierzchni ok. 200 ha. Ochronie podlega tu zespół buczyny karpackiej. Gatunkiem panującym jest buk, obecny we wszystkich swych stadiach rozwojowych. Nieco rzadziej występuje jodła, a najczęstszą domieszkę stanowią lipy. Wiele drzew osiąga rozmiary pomnikowe.

Wiosną można w nim spotkać takie gatunki kwiatów jak: pierwiosnek, przylaszczka, zawilce białe i żółte, białe fiołki, szczawiki zajęcze, barwinki oraz żywce – wszystkie wymienione na poniższych zdjęciach: