Torfy

Listopad 25, 2008

Rezerwat florystyczny „Torfy” posiada status rezerwatu ścisłego. Utworzony został w roku 1986 w miejscowości Głowaczowa, a tak dokładnie to pomiędzy Głowaczową, Chotową i Czarną. Jego utworzenie miało na celu ochronę występującej w nim rzadkiej rośliny owadożernej – rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia – na zdjęciach).
Powierzchnia rezerwatu wynosi ok. 12 ha. Urozmaicona rzeźba terenu, niepowtarzalne w naszych okolicach widoki, jak również występowanie przeróżnych gatunków owadów i roślin sprawiają, że często tam wracam z aparatem – zdjęcia robię o każdej porze roku. Poniższe zdjęcia wykonałem w latach 2004-2007.